Advokaadibüroo DEM

Asianajotoimiston esittely

Johdanto

Yhteisen asianajotoimiston perustaminen oli luonnollinen jatko pitkäkestoiselle yhteistyölle meille kaikille. Jokaisella oli tähän omat syynsä ja odotuksensa, mutta alusta alkaen voitiin olla varma – sellaisilla kokemuksilla, molemminpuolisella yhteisymmärryksellä ja asiakasluottamuksella on mahdollista luoda jotain todella arvokasta itsellemme ja asiakkaillemme.

 

Nimi DEM on lyhenne sanoista deus ex machina, mikä tarkoittaa odottamatonta ratkaisua tai nopeaa pelastajaa. Itse latinalainen sanonta on peräisin muinaisessa näytelmässä käytetystä tekniikasta, jolla Jumalan lavalle ilmestyminen ratkaisi konfliktin. Sopiva nimi asianajotoimistolle, joka ”lavalle ilmestymisellä” pyrkii ratkaisemaan asiakkaan tilanteen nopeasti ja onnistuneesti. Teemme parhaamme ollaksemme nimen arvoisia.

Tutvustus
Kalle-Kaspar Sepper

Kalle-Kaspar Sepper

Asianajaja

Olen aina pitänyt itseäni ensisijaisesti oikeudenkäyntiin erikoistunut asianajajaksi. Minulla on yli 20 vuoden kokemus siviili-, rikos- ja hallinto oikeudellisista oikeudenkäynneistä hyvin erilaisissa riita-asioissa. Minulle on tärkeä pitää elämäni mielenkiintoisena ja kehittävänä, minkä vuoksi neuvon asiakkaita monipuolisesti ja laajasti, alkaen ajankohtaisista liikejuridiikkakysymyksistä ja lopettaen perintö- ja perheasioiden kanssa. Olen ollut Viron Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2009. Puhun viroa, suomea, englantia ja venäjää.

Janne-Liisa Ottis

Janne-Liisa Ottis

Asianajaja

Olen työskennellyt lakimiehenä vuodesta 2017 ja edustan asiakkaita pääasiassa yksityisoikeudellisissa asioissa. Vahvuuteni on huomattava kokemus perhe-, työ- ja velkaoikeudellisista riita-asioista, mutta asiakkaalleni löydän ratkaisun miltä tahansa alalta. Ihmisenä olen suoraviivainen ja ratkaisukeskeinen. Neuvon asiakkaita viroksi ja englanniksi.

Alo Pormeister

Alo Pormeister

Asianajaja

Asiakkaalla on oikeus päästä eroon stressistä ja keskittyä ydintoimintaansa, antamalla oikeudellisen neuvonnan ja etujensa puolustamisen asianajajan hoidettavaksi. Olen ollut Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2000 ja minulla on useiden vuosikymmenten kokemus asianajajana toimimisesta ja neuvonnan antamisesta asiakkaille. Olen erikoistunut pääasiassa siviilioikeuteen, mukaan lukien velka-, omaisuus-, kauppa-, konkurssi- ja työoikeus sekä oikeudenkäynnit. Neuvon asiakkaita myös yritysten perustamisessa, hankinnassa ja uudelleenjärjestelyissä sekä kiinteistökaupoissa ja yhteisomistuksessa olevien omaisuuden jakamisessa. Edellä mainittujen lisäksi minulla on pitkäaikainen kokemus asiakkaiden neuvonnasta perheasioissa, mukaan lukien avioeroon, yhteisomaisuuden jakoon ja lasten huoltooikeuteen liittyvät riita-asiat. Neuvon asiakkaita viroksi, englanniksi, venäjäksi ja suomeksi.

Janno Kuusk

Janno Kuusk

Asianajaja

Olen ollut asianajaja vuodesta 2005 lähtien, ja urani aikana olen ollut mukana lukuisissa siviilioikeudellisissa riita-asioissa sekä neuvonut asiakkaita transaktio-, sopimus- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Viime vuosina olen ollut harvoin mukana oikeudenkäynneissä ja keskittynyt enimmäkseen asiakkaiden päivittäiseen neuvontaan velka- ja kauppaoikeuden sekä erilaisten liiketoimiin liittyvien asioiden alalla.

Olen neuvonut sekä virolaisia että ulkomaisia asiakkaita yhtiöiden perustamisessa, ostamisessa, sulautumisessa ja jakautumisessa sekä kansallisesti että rajatylittävästi.

Vapaa-ajallani lennän mielelläni Viron yllä ja nautin siitä rajallisesta vapaudesta, jonka lentäjän ammatti mahdollistaa.

Palvelen asiakkaita viroksi, englanniksi ja suomeksi. Puhun myös sujuvasti venäjää.

Kristel Viru

Kristel Viru

Asianajaja

Olen työskennellyt oikeudellisella alalla yli 15 vuotta, josta lähes 10 vuotta asianajajana. Päätoimialani on oikeudenkäynnit.

Käsittelen päivittäin siviili- ja hallintoasioita, mutta neuvon asiakkaita myös monissa muissa oikeudellisissa kysymyksissä, kuten työoikeudessa, maksukyvyttömyysoikeudessa ja yhtiöoikeudessa, ja olen neuvonut asiakkaita myös kaupallisissa riita-asioissa. Tuloshakuinen lähestymistapani ja halukkuuteni työskennellä asiakkaitteni parhaaksi ovat antaneet minulle mahdollisuuden käsitellä useita suuria ja hyvin monimutkaisia ennakkotapauksia luovia riita-asioita.

Tavoitteeni on löytää asiakkaan kannalta paras ratkaisu ja suojella asiakkaan etuja.

Kommunikoin viroksi, venäjäksi ja englanniksi.

Liis Mäeker

Liis Mäeker

Asianajaja

Olen erikoistunut yksityisoikeuteen, ja pääalueitani ovat sopimusoikeus ja omaisuusriidat, mukaan lukien yhteis- ja osaomistukseen liittyvät asiat, ja olen myös käyttänyt merkittäviä resursseja perhe- ja perintöoikeudellisiin riita-asioihin ammattiurani alusta lähtien. Olen osallistunut perheoikeudellisiin kysymyksiin liittyvään lainsäädäntötyöhön ja toiminut kaksi peräkkäistä kautta Viron asianajajaliiton perheoikeuskomiteassa. Lisäksi olen ollut mukana merkittävissä konkurssi- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja neuvonut asiakkaita ulosottomenettelyissä.

Minulla on laaja ja monipuolinen tietämys, ja korkeiden analyyttisten taitojeni ansiosta jokainen tapaus on ratkaistavissa. Neuvon asiakkaita tuomioistuinten ulkopuolisissa, transaktioissa ja riita-asioissa, joista jälkimmäiset muodostavat suurimman osan työstäni.

Kiinnostukseni asianajajan työhön juontaa juurensa käytäntöalueiden moninaisuudesta ja riita-asioiden moninaisuudesta, minkä vuoksi käytän huomattavia resursseja omaan kehittymiseeni jokaisella yksityisoikeuden alalla.

Olen suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Tarton yliopistossa vuonna 2012 ja olen ollut Viron asianajajaliiton jäsen vuodesta 2013.

Neuvon asiakkaita viroksi ja englanniksi.

Kristo Kallas

Kristo Kallas

Asianajaja

Olen ollut Viron asianajajaliiton jäsen vuodesta 2013. Aikaisempi työelämäni yhdisti minut Viimsin kunnan nopeaan kehitykseen lakimiehenä ja kunnansihteerinä, mikä antoi minulle hyvän pohjan neuvoa asiakkaita kaikkialla Virossa. Minua on pitkään pidetty "meidän hallinto-oikeuden asiantuntijaksi". On totta, että hallinto-oikeus on yksi osaamisalueistani, mutta ei ainoa. Tähän mennessä tekemieni töiden tilastot painottuvat yleensä siviilioikeuteen, joten tunnen oloni kotoisaksi myös tällä laajalla alalla. Suuri osa työajastani kuluu kuitenkin erilaisiin rakennusoikeuteen ja kaavoitukseen liittyviin riita-asioihin, erilaisiin kiinteistöihin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin riita- ja hallintoasioihin, mukaan lukien asiointi paikallishallinnon virkamiesten ja julkisten viranomaisten kanssa sekä tuomioistuimen ulkopuolella että tuomioistuimessa. Lisäksi käsittelen yritysten päivittäistä neuvontaa, työsuhteita ja sopimuksia, asunto- ja kiinteistöasioita sekä julkisia hankintoja. Pyrin aina löytämään asiakkailleni helpoimman ratkaisun ja välttämään pitkällisiä ja raskaita oikeudenkäyntejä. Yksinkertaisuus on avainasemassa! Viron kielen lisäksi neuvon asiakkaita myös englanniksi.

Silvia-Anna Gerontidi

Silvia-Anna Gerontidi

Asianajaja

Asianajajana olen erikoistunut pääasiassa siviilioikeudellisiin riita-asioihin, velka-, työ- ja kauppaoikeuteen. Tunnen hyvin myös kilpailuoikeuden. Työssäini olen perusteellinen ja keskityn löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkailleni. Annan oikeusapua viroksi, englanniksi ja venäjäksi.

Liis Puidak

Liis Puidak

Asianajaja

Olen työskennellyt oikeudellisella alalla yli 20 vuotta ja ollut asianajaja vuodesta 2013. Minulla on pitkä kokemus lakimiehenä ja henkilöstöpäällikkönä rakennusyrityksessä, joten rakennus- ja kiinteistölainsäädännöstä on tullut sydäntäni lähellä oleva ala.

Neuvon asiakkaitani päivittäin rakennus-, kiinteistö-, suunnittelu-, velka- ja kauppaoikeudellisissa asioissa sekä muissa siviilioikeudellisissa asioissa, kuten työ-, perhe- ja konkurssioikeudellisissa asioissa.

Pitkä kokemukseni yritysjuristina on antanut minulle muun muassa arvokkaan näkemyksen yritysorganisaatioiden toiminnasta, mikä auttaa minua ymmärtämään laajemmin yritysten tarpeita ja tarjoamaan käytännönläheisiä ratkaisuja monimutkaisimpiinkin tilanteisiin.

Tavoitteeni on olla asiakkaitteni luotettava kumppani, joka auttaa heitä ehkäisemään ongelmia ja saavuttamaan tavoitteensa rehellisesti, harkitusti ja tehokkaasti.

Neuvon asiakkaita viroksi ja englanniksi, ja puhun jonkin verran myös venäjä.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä

Kontakt

Uusimmat uutiset

Advokaadibüroo DEM vandeadvokaat Kristel Viru esindas edukalt klienti vaidluses krediidiasutusega seoses krediidiasutuse poolt makseteenuse lepingu korralise ülesütlemisega. Krediidiasutus peab kliendile teenuse osutamist jätkama.

Harju Maakohus tegi 22.11.2023 olulise lahendi, milles analüüsis, kas krediidiasutuse poolt äriühinguga sõlmitud makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine oli õiguspärane. Krediidiasutus oli lepingu üles öelnud korraliselt viidates sellele, et klient ei vasta enam panga riskiisule.

Harju Maakohus leidis, et makseteenuse pakkuja poolt lepingu korraliseks ülesütlemise aluseks olevad asjaolud saavad tuleneda eelkõige makseteenuse pakkujast endast, nt olukorras, kus on muutunud makseteenuse pakkuja lepingutingimused ja isik uutele tingimustele enam ei vasta. Makseteenuse korralisel ülesütlemisel saab arvestada üksnes nende asjaoludega, mis esinevad lepingu ülesütlemisel, mitte nende asjaoludega, mis võivad tekkida tulevikus. Kohus viitas ka varasemale Riigikohtu praktikale, mille kohaselt arvelduskonto lepingu korraline ülesütlemine ei saa toimuda ilma põhjendatusteta, sest hea usu põhimõttega ja toimetu võib olla lepingu ülesütlemine sellise isikuga, kellega makseteenuse pakkujal on seadusest tulenev kohustus sõlmida makseteenuse leping.

Makseteenuse lepingu ülesütlemist ei saa asuda tagantjärele põhjendama. Liiati ei saa seda teha kohtumenetluses uute põhjendustega. Kohus märkis, et lepingu ülesütlemise avalduse väide, justkui olnuks kliendi puhul katmata krediidiasutuse üldtingimustes välja toodud riskid, peaks olema põhjendatud. See tähendab, et krediidiasutus peab juba ülesütlemisavalduses ära näitama põhjendused, millised riskid ja mil viisil on krediidiasutuse arvates katmata. Samuti märkis kohus, et kuigi rahvusvaheliste sanktsioonide vältimisega seotud reeglite kohaldamine on kahtluspõhine ega pea tuginema üksnes ümberlükkamatult tõendatud faktidele, on krediidiasutusel kohustus oma kahtlusi piisavalt määral ja mõistlikult põhjendada ning tõendada.

Loodetavasti kujuneb selle ja teiste sarnaste kohtuvaidluste tulemusena välja selge praktika, mille kohaselt ei või krediidiasutused lepinguid nii kergekäeliselt üles öelda, kuivõrd juriidilise isiku jaoks ei ole alternatiive – äritegevust ei saa ilma makseteenuse lepingu olemasoluta jätkata.

NB! Kohtulahend ei ole veel jõustunud.

Uusi asiantuntija liittyy tiimiimme!

Asianajaja Kristo Kallas on liittynyt tiimiimme 02.10.2023 alkaen. Kristo käsittelee pääasiassa rakennusoikeuteen ja kaavoitukseen liittyviä riita-asioita ja erilaisia kiinteistöasioita. Lisäksi hän on hyvä hallinto-oikeuden asiantuntija ja neuvoo asiakkaita myös julkisissa hankinnoissa ja siviilioikeudessa. Kristo puhuu sujuvasti viroa ja englantia. Tervetuloa Kristo!

Asianajaja Kalle-Kaspar Sepper Asianajajaliiton timanttipalkintoehdokkaiden joukossa!

22.9.2023 pidettiin Viron asianajajaliiton vuosijuhla, jossa kaksi kollegaa palkittiin asianajajaliiton timanttisen kunniatittelin saaneena erinomaisesta työstään oikeuden alalla. Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että DEM Asianajotoimiston asianajaja Kalle-Kaspar Sepper oli ehdokkaiden joukossa.

Asianajotoimisto DEM kasvaa jälleen!

Upeaan tiimiimme ovat liittyneet arvostetut kollegamme asianajajat Liis Mäeker, Kristel Viru ja Janno Kuusk.

Liis ja Kristel ovat erikoistuneet siviilioikeuteen ja oikeudenkäynteihin. Janno neuvoo asiakkaita pääasiassa kauppa- ja riita-asioissa sekä lentäjänä myös ilmailuoikeudessa.

Liis neuvoo asiakkaita viroksi ja englanniksi, Kristel viroksi, englanniksi ja venäjäksi ja Janno viroksi, englanniksi, venäjäksi ja suomeksi.

Tervetuloa Liis, Kristel ja Janno!

Lue kaikki uutiset