51911578321_d8910b0691_o

Kalle-Kaspar Sepper

Asianajaja

kalle-kaspar.sepper@abdem.ee

Olen aina pitänyt itseäni ensisijaisesti oikeudenkäyntiin erikoistunut asianajajaksi. Minulla on yli 20 vuoden kokemus siviili-, rikos- ja hallinto oikeudellisista oikeudenkäynneistä hyvin erilaisissa riita-asioissa. Minulle on tärkeä pitää elämäni mielenkiintoisena ja kehittävänä, minkä vuoksi neuvon asiakkaita monipuolisesti ja laajasti, alkaen ajankohtaisista liikejuridiikkakysymyksistä ja lopettaen perintö- ja perheasioiden kanssa. Olen ollut Viron Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2009. Puhun viroa, suomea, englantia ja venäjää.

uus-4

Janne-Liisa Ottis

Asianajaja

janne-liisa.ottis@abdem.ee

Olen työskennellyt lakimiehenä vuodesta 2017 ja edustan asiakkaita pääasiassa yksityisoikeudellisissa asioissa. Vahvuuteni on huomattava kokemus perhe-, työ- ja velkaoikeudellisista riita-asioista, mutta asiakkaalleni löydän ratkaisun miltä tahansa alalta. Ihmisenä olen suoraviivainen ja ratkaisukeskeinen. Neuvon asiakkaita viroksi ja englanniksi.

alo

Alo Pormeister

Asianajaja

alo.pormeister@abdem.ee

Asiakkaalla on oikeus päästä eroon stressistä ja keskittyä ydintoimintaansa, antamalla oikeudellisen neuvonnan ja etujensa puolustamisen asianajajan hoidettavaksi. Olen ollut Asianajajaliiton jäsen vuodesta 2000 ja minulla on useiden vuosikymmenten kokemus asianajajana toimimisesta ja neuvonnan antamisesta asiakkaille. Olen erikoistunut pääasiassa siviilioikeuteen, mukaan lukien velka-, omaisuus-, kauppa-, konkurssi- ja työoikeus sekä oikeudenkäynnit. Neuvon asiakkaita myös yritysten perustamisessa, hankinnassa ja uudelleenjärjestelyissä sekä kiinteistökaupoissa ja yhteisomistuksessa olevien omaisuuden jakamisessa. Edellä mainittujen lisäksi minulla on pitkäaikainen kokemus asiakkaiden neuvonnasta perheasioissa, mukaan lukien avioeroon, yhteisomaisuuden jakoon ja lasten huoltooikeuteen liittyvät riita-asiat. Neuvon asiakkaita viroksi, englanniksi, venäjäksi ja suomeksi.

Silvia-Anna Gerontidi

Silvia-Anna Gerontidi

Asianajaja

silvia-anna.gerontidi@abdem.ee

Asianajajana olen erikoistunut pääasiassa siviilioikeudellisiin riita-asioihin, velka-, työ- ja kauppaoikeuteen. Tunnen hyvin myös kilpailuoikeuden. Työssäini olen perusteellinen ja keskityn löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun asiakkailleni. Annan oikeusapua viroksi, englanniksi ja venäjäksi.

Advokaadibüroo DEM OÜ
Rekisteri numero 16453100
info@abdem.ee
+372 56 66 4049
Tartu mnt 83, 10115 Tallinn
Ota yhteyttä