51911578321_d8910b0691_o

Kalle-Kaspar Sepper

Vandeadvokaat

kalle-kaspar.sepper@abdem.ee

Olen ennast alati pidanud eelkõige kohtuadvokaadiks. Oman enam kui 20-aastast kogemust nii tsiviil-, kriminaal- kui ka halduskohtumenetlustes ning väga erineva sisuga vaidlustes. Pean oluliseks enda elu huvitava- ja arendavana hoidmist, mistõttu nõustan kliente väga erinevates valdkondades alates jooksvatest äriõiguslikest küsimustest, lõpetades pärimis- ja perekonnaasjadega. Advokatuuri liige olen alates 2009. aastast ning õigusabi osutan eesti-, soome- ja inglise keeles. Suhtlustasandil valdan ka vene keelt.

uus-4

Janne-Liisa Ottis

Vandeadvokaat

janne-liisa.ottis@abdem.ee

Advokaadina olen töötanud alates 2017. aastast ning peamiselt esindan kliente tsiviilasjades. Minu tugevaks küljeks on arvestatavad kogemused perekonna-, töö- ning võlaõiguslikes kohtuvaidlustes, kuid oma kliendile leian lahenduse mis tahes valdkonnas. Inimesena olen otsekohene ja lahendusele orienteeritud. Nõustan kliente eesti- ja inglise keeles.

alo

Alo Pormeister

Vandeadvokaat

alo.pormeister@abdem.ee

Kliendil on õigus vabaneda stressist ja pühenduda oma põhitegevusele, usaldades õigusnõustamise ja oma huvide kaitse advokaadile. Olen Advokatuuri liige alates 2000. aastast ja oman mitmekümneaastast advokaadina töötamise ning klientide õigusnõustamise kogemust. Spetsialiseerunud olen eelkõige tsiviilõigusele, seal hulgas võla-, asja-, äri-, pankroti- ja tööõigusele ning kohtumenetlusele. Nõustan kliente ka äriühingute asutamisel, omandamisel ja ümberstruktureerimisel, samuti kinnisvaratehingutes, kaas- ja ühisomandis oleva vara jagamisel. Lisaks eeltoodule oman pikaajalisi kogemusi klientide nõustamisel perekonnaasjades, sh abielu lahutamise, ühisvara jagamise ning laste hooldusõigustega seotud vaidlustes. Nõustan kliente eesti-, inglise-, vene- ja soome keeles.

Silvia-Anna Gerontidi

Silvia-Anna Gerontidi

Advokaat

silvia-anna.gerontidi@abdem.ee

Olen advokaadina spetsialiseerunud peamiselt tsiviilõiguslikele kohtuvaidlustele, võla-, töö- ja äriõigusele. Ühtlasi oman häid teadmisi konkurentsiõiguses. Oma töös olen põhjalik ja orienteeritud kliendile parima lahenduse leidmisele. Õigusteenust osutan eesti, inglise ja vene keeles.

Advokaadibüroo DEM OÜ
Registrikood 16453100
info@abdem.ee
+372 56 66 4049
Tartu mnt 83, 10115 Tallinn
KONTAKTIVORM