Advokaadibüroo DEM

Loe advokaadibüroo tutvustust

Tutvustus

Ühise advokaadibüroo loomine oli meie kõigi jaoks pikaaegse koostöö loomulik jätk. Kõigil olid selleks omad põhjused ja ka ootused, kuid ühes võis algusest peale kindel olla – selliste kogemuste, omavahelise klapi ning klientide usaldusega on võimalik luua midagi tõeliselt väärtuslikku nii meile endile kui klientidele.

 

Büroo nimi DEM on lühend väljendist deus ex machina, mis tähendab ootamatut lahendust või kiiret päästjat. Ladinakeelne ütlus ise tuleneb antiikdraamas kasutatud võttest, millega jumala lavale ilmumine lahendas konflikti. Sobiv nimi advokaadibüroole, mille eesmärk on oma ”lavale ilmumisega” kliendi olukorra kiire ja edukas lahendamine. Teeme kõik endast oleneva, et olla selle nime väärilised.

 

Alates 2023. aasta detsembrist on Advokaadibüroo DEM Verona Group liige ja tegutseb kaubamärgi Verona Legal Baltics all. Verona Group on Helsingis asuva peakorteriga nõustamisettevõte, mis annab tööd enam kui 70 spetsialistile ning pakub teenuseid maksu-, õigus-, varade planeerimise- ja juhtimisalase nõustamise valdkondades. Verona Groupil on Luksemburgis „Multi Family Office“ tegevusluba. Advokaadibüroo DEM ja Verona Group vahelise koostöö eesmärgiks on pakkuda Eestis, Soomes ja teistes Balti riikides tegutsevatele ettevõtjatele terviklik lahendus maksude-, õiguse- ja varade planeerimise valdkondades.

Tutvustus
Kalle-Kaspar Sepper

Kalle-Kaspar Sepper

Vandeadvokaat

Olen ennast alati pidanud eelkõige kohtuadvokaadiks. Oman enam kui 20-aastast kogemust nii tsiviil-, kriminaal- kui ka halduskohtumenetlustes ning väga erineva sisuga vaidlustes. Pean oluliseks enda elu huvitava- ja arendavana hoidmist, mistõttu nõustan kliente väga erinevates valdkondades alates jooksvatest äriõiguslikest küsimustest, lõpetades pärimis- ja perekonnaasjadega. Advokatuuri liige olen alates 2009. aastast ning õigusabi osutan eesti, soome ja inglise keeles. Suhtlustasandil valdan ka vene keelt.

Janne-Liisa Ottis

Janne-Liisa Ottis

Vandeadvokaat

Advokaadina olen töötanud alates 2017. aastast ning peamiselt esindan kliente tsiviilasjades. Minu tugevaks küljeks on arvestatavad kogemused perekonna-, töö- ning võlaõiguslikes kohtuvaidlustes, kuid oma kliendile leian lahenduse mis tahes valdkonnas. Inimesena olen otsekohene ja lahendusele orienteeritud. Nõustan kliente eesti ja inglise keeles.

Alo Pormeister

Alo Pormeister

Vandeadvokaat

Kliendil on õigus vabaneda stressist ja pühenduda oma põhitegevusele, usaldades õigusnõustamise ja oma huvide kaitse advokaadile. Olen Advokatuuri liige alates 2000. aastast ja oman mitmekümneaastast advokaadina töötamise ning klientide õigusnõustamise kogemust. Spetsialiseerunud olen eelkõige tsiviilõigusele, seal hulgas võla-, asja-, äri-, pankroti- ja tööõigusele ning kohtumenetlusele. Nõustan kliente ka äriühingute asutamisel, omandamisel ja ümberstruktureerimisel, samuti kinnisvaratehingutes, kaas- ja ühisomandis oleva vara jagamisel. Lisaks eeltoodule oman pikaajalisi kogemusi klientide nõustamisel perekonnaasjades, sh abielu lahutamise, ühisvara jagamise ning laste hooldusõigustega seotud vaidlustes. Nõustan kliente eesti, inglise, vene ja soome keeles.

Janno Kuusk

Janno Kuusk

Vandeadvokaat

Olen advokatuuri liige alates 2005 aastast ning olen oma karjääri jooksul osalenud nii arvukates tsiviilkohtuvaidlustes kui ka nõustanud kliente tehingute, lepinguõiguse ja äriõiguse valdkonnas.

Viimastel aastatel olen kohtusse sattunud harva ning enamjaolt keskendunud klientide igapäevasele nõustamisele võla- ja äriõiguse ning mitmesuguste tehingute valdkonnas.

Olen nõustanud Eesti kui ka välisriigi kliente nii ettevõtete asutamisel, omandamisel, ühinemisel ning jagunemisel nii siseriiklikult kui ka ülepiiriliselt.

Vabal ajal meeldib lennukiga Eestimaa kohal tiirutada ja nautida seda piiritut vabadust, mida piloodiks olemine võimaldab.

Kliente teenindan eesti, inglise ja soome keeles. Suhtlustasandil valdan ka vene keelt.

Kristel Viru

Kristel Viru

Vandeadvokaat

Olen õigusvaldkonnas töötanud üle 15 aasta, millest ligi 10 aastat advokaadina. Minu põhiliseks töövaldkonnaks on kohtuvaidlused.

Igapäevaselt tegelen tsiviil- ja haldusasjadega, kuid nõustan kliente lisaks erinevates juriidilistes küsimustes nagu näiteks tööõigus, maksejõuetusõigus, ühinguõigus ning olen nõustanud kliente ka majanduskriminaalasjades.  Tulemusele orienteeritus ja tahe tööd teha maksimaalselt kliendi huvidest lähtuvalt on mul võimaldanud tegeleda mahukate ja väga keerukate pretsedente loovate vaidlustega.

Minu eesmärk on leida kliendile parim lahendus ja kaitsta kliendi huve.

Suhtlen eesti, vene ja inglise keeles.

Liis Mäeker

Liis Mäeker

Vandeadvokaat

Olen spetsialiseerunud eraõigusele ning minu peamisteks valdkondadeks on lepinguõigus ja asjaõiguslikud vaidlused, sh ühis- või kaasomandit puudutavad küsimused, samuti olen erialase karjääri algusest saati panustanud olulist ressurssi perekonna- ja pärimisõiguslike vaidluste lahendamisele. Olen olnud kaasategev perekonnaõiguslike küsimuste õigusloomes ja kuulunud kaks järjestikust ametiaega Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni. Lisaks olen osalenud suurtes pankroti- ja äriõiguse kaasustes ning nõustanud kliente täitemenetluses.

Oman laialdasi ja mitmekülgseid teadmisi ning tänu kõrgele analüütilisele oskusele, saab iga asi lahenduse. Nõustan kliente kohtuväliselt, tehingutes ja kohtuvaidlustes, millest viimane moodustab suurima osa minu tööst.

Minu huvi vandeadvokaadi töö vastu tuleneb valdkondade erinevusest ja vaidluste mitmekesisusest, mistõttu panustan olulist ressurssi enda arendamiseks igas eraõiguse valdkonnas.

Omandasin magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduses 2012. aastal ja alates 2013. aastast olen Eesti Advokatuuri liige.

Nõustan kliente eesti ja inglise keeles.

Kristo Kallas

Kristo Kallas

Vandeadvokaat

Advokatuuri liige olen aastast 2013 ning vandeadvokaat aastast 2016. Varasem tööelu sidus mind 10 aasta vältel kiire arenguga Viimsi Vallavalitsuse juristi ning vallasekretärina, mis andis hea spetsiifilise baasi ka tänaste klientide nõustamiseks üle Eesti. Mind on pikalt peetud „meie haldusõiguse spetsialistiks“. See on tõsi, haldusõigus on üks minu tegevusvaldkondi, kuid mitte ainult. Senine tehtud tööde statistika kipub olema tsiviilõiguse poole kaldu ehk tunnen end koduselt ka sellel laial mängumaal. Suur osa tööaega kulub siiski erinevatele ehitusõiguse ja planeeringutega seotud vaidlustele, erinevatele kinnisvaraga seotud õiguslikele küsimustele ning omakorda nendega seotud vaidlustele ja asjaajamistele, sh suhetes kohalike omavalitsuste ametnike ja riigiorganitega, nii kohtuväliselt kui kohtus. Lisaks tegelen äriühingute jooksva nõustamisega, töösuhete ja lepingutega, korteriühistute ja omandiga seotud küsimustega, samuti riigihangetega. Püüan alati leida kliendile lihtsama lahenduse ning vältida pikka ja koormavat vaidlust. Lihtsuses peitub võlu! Kliente nõustan lisaks eesti keelele ka inglise keeles.

Silvia-Anna Gerontidi

Silvia-Anna Gerontidi

Advokaat

Olen advokaadina spetsialiseerunud peamiselt tsiviilõiguslikele kohtuvaidlustele, võla-, töö- ja äriõigusele. Ühtlasi oman häid teadmisi konkurentsiõiguses. Oma töös olen põhjalik ja orienteeritud kliendile parima lahenduse leidmisele. Õigusteenust osutan eesti, inglise ja vene keeles.

Liis Puidak

Liis Puidak

Advokaat

Olen töötanud õigusvaldkonnas üle 20 aasta, advokatuuri liige olen alates 2013. Oman pikaajalist töökogemust ehitusettevõtte juristi ja personalijuhina, seega on mulle südamelähedaseks valdkonnaks kujunenud ehitus- ja kinnisvaraõigus.

Igapäevaselt tegelen klientide nõustamisega ehitus-, kinnisvara-, planeeringute-, võla- ja äriõiguslikes küsimustes, aga ka teiste tsiviilõiguslike teemadega nagu töö-, perekonna- ja pankrotiõigus.

Pikaajaline töökogemus nn majasisese juristina on andnud mulle muu hulgas väärtuslikke teadmisi äriorganisatsioonide toimimisest, mis aitab mul laiemalt mõista ettevõtete vajadusi ja pakkuda praktilisi lahendusi ka keerulisemates olukordades.

Minu eesmärk on olla kliendile usaldusväärne partner, kes aitab ennetada probleeme ning saavutada eesmärgid ausalt, läbimõeldult ja efektiivselt.

Nõustan kliente eesti- ja inglise keeles, suhtlustasandil valdan ka vene keelt.

Kontakt

Võta meiega ühendust

Kontakt

Viimased uudised

DEM ja Verona Group sõlmisid koostöölepingu

Advokaadibüroo DEM on sõlminud Verona International Oy-ga koostöölepingu ja kuulub nüüdsest kaubamärgi Verona Legal Baltic all Verona Groupi. Partnerluse tulemusel luuakse nii Soomes kui ka Eestis ja teistes Balti riikides tegutsevatele omanikest ettevõtjatele maksu-, õigus- ja vara planeerimise valdkonnas terviklik lahendus. Mõlemal ettevõttel on pereettevõtetega töötamisel sarnane filosoofia: luua pikaajalisi partnerlussuhteid ning anda neile ettevõtluse ja omandiõigusega seotud eri olukordades ja etappides väärtuslikku nõu ning toetada neid aktiivselt nõuannete rakendamisel. „Olles aastate jooksul teinud koostööd arvukate Soome ettevõtjatega, on vajadus usaldusväärsete õigusteenuste järele Eestis ja teistes Balti riikides olnud korduv teema. Mul on väga hea meel soovitada ABDEMi asjatundlikku meeskonda, kelle väärtused ja lähenemine tööle vastavad täpselt meie omadele. Selle koostööga viime ellu oma kauaaegse visiooni,“ sõnas Verona Internationali esimees Marko Nokka. „Olen teinud Verona meeskonnaga koostööd rohkem kui 17 aastat, toetades meie ühiste klientide edu kõikjal Soomes ja Balti riikides. Meie koostöö aluseks on ühine pühendumus kliendikesksusele ja agiilsetele töömeetoditele. Ühendades nii Verona kui ka ABDEMi meeskondade asjatundlikkuse ja teadmised, on meil ainulaadne võimalus pakkuda oma klientidele silmapaistvat väärtust,“ täpsustas Janno Kuusk. ***************************************************************************** ABDEM, mille peakontor asub Tallinnas, on üheksa töötajaga eraomanduses advokaadibüroo, mis pakub rahvusvahelise maksuplaneerimise, omandisuhete ning ühinemiste ja omandamiste vallas laia valikut teenuseid.   Verona Group, mille peakontor asub Helsingis, on eraomanduses olev moodne nõustamisettevõte, kus töötab 70 inimest ning mis osutab teenuseid maksunduse ja õiguse, vara planeerimise ja juhtimisalase nõustamise valdkonnas. Ettevõttel on Luksemburgis mitmepereettevõtte tegevusluba ning hiljuti mängis ta keskset rolli Verona Shelters Groupi – uue üleilmse ettevõtte, mis on spetsialiseerunud varjendi-, tööstus- ja ohutuslahendustele – asutamisel. ***************************************************************************** Lisateabe saamiseks ja meie teenustega tutvumiseks külastage veebisaiti www.verona.fi või saatke e-kiri aadressile verona@verona.fi. KONTAKTANDMED: Verona Tax & Legal Oy: Timo Hiltunen, tegevjuht, +358 50 414 8050 ja Advokaadibüroo DEM: Janno Kuusk, vandeadvokaat, +372 509 1849

Tervitame uut kolleegi!

Advokaadibüroo DEM meeskonnaga on liitunud advokaat Liis Puidak. Liis tegeleb peamiselt ehitus-, kinnisvara-, planeeringute-, võla- ja äriõiguslike küsimustega. Liis valdab eesti ja inglise keelt ning suhtlustasandil vene keelt. Tere tulemast Liis!

Harju Maakohus tegi 22.11.2023 olulise lahendi

Harju Maakohus tegi 22.11.2023 olulise lahendi, milles analüüsis, kas krediidiasutuse poolt äriühinguga sõlmitud makseteenuse lepingu korraline ülesütlemine oli õiguspärane. Krediidiasutus oli lepingu üles öelnud korraliselt viidates sellele, et klient ei vasta enam panga riskiisule. Harju Maakohus leidis, et makseteenuse pakkuja poolt lepingu korraliseks ülesütlemise aluseks olevad asjaolud saavad tuleneda eelkõige makseteenuse pakkujast endast, nt olukorras, kus on muutunud makseteenuse pakkuja lepingutingimused ja isik uutele tingimustele enam ei vasta. Makseteenuse korralisel ülesütlemisel saab arvestada üksnes nende asjaoludega, mis esinevad lepingu ülesütlemisel, mitte nende asjaoludega, mis võivad tekkida tulevikus. Kohus viitas ka varasemale Riigikohtu praktikale, mille kohaselt arvelduskonto lepingu korraline ülesütlemine ei saa toimuda ilma põhjendatusteta, sest hea usu põhimõttega ja toimetu võib olla lepingu ülesütlemine sellise isikuga, kellega makseteenuse pakkujal on seadusest tulenev kohustus sõlmida makseteenuse leping. Makseteenuse lepingu ülesütlemist ei saa asuda tagantjärele põhjendama. Liiati ei saa seda teha kohtumenetluses uute põhjendustega. Kohus märkis, et lepingu ülesütlemise avalduse väide, justkui olnuks kliendi puhul katmata krediidiasutuse üldtingimustes välja toodud riskid, peaks olema põhjendatud. See tähendab, et krediidiasutus peab juba ülesütlemisavalduses ära näitama põhjendused, millised riskid ja mil viisil on krediidiasutuse arvates katmata. Samuti märkis kohus, et kuigi rahvusvaheliste sanktsioonide vältimisega seotud reeglite kohaldamine on kahtluspõhine ega pea tuginema üksnes ümberlükkamatult tõendatud faktidele, on krediidiasutusel kohustus oma kahtlusi piisavalt määral ja mõistlikult põhjendada ning tõendada. Loodetavasti kujuneb selle ja teiste sarnaste kohtuvaidluste tulemusena välja selge praktika, mille kohaselt ei või krediidiasutused lepinguid nii kergekäeliselt üles öelda, kuivõrd juriidilise isiku jaoks ei ole alternatiive – äritegevust ei saa ilma makseteenuse lepingu olemasoluta jätkata. Klienti esindas kohtumenetluses vandeadvokaat Kristel Viru. NB! Kohtulahend ei ole veel jõustunud.

Üks spetsialist jälle juures!

Alates 02.10.2023 liitus meie meeskonnaga vandeadvokaat Kristo Kallas. Kristo tegeleb peamiselt ehitusõiguse ja planeeringutega seotud vaidlustega, erinevate kinnisvaraga seotud küsimustega. Lisaks on ta hea haldusõiguse spetsialist ning nõustab kliente ka riigihangetes ja erinevates tsiviilõiguse küsimustes. Kristo valdab eesti ja inglise keelt. Tere tulemast Kristo!

Vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper Advokatuuri teemanti aunimetuse nominentide hulgas

22.09.2023 toimus Eesti Advokatuuri aastapidu, kus ühtlasi tunnustati kahte kolleegi Advokatuuri teemanti aunimetusega silmapaistva töö eest õigusvaldkonnas. Uhkusega teatame, et ka Advokaadibüroo DEM vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper oli nominentide hulgas.

Loe kõiki uudiseid